Privacy Policy

Privacy Policy

All4fysio, gevestigd aan Fokko Kortlanglaan 223 3845 LC. Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
https://www.all4fysio.nl
Fokko Kortlanglaan 223
3845 LC. Harderwijk
0341-431055
De heer R.T. Orie is de Functionaris Gegevensbescherming van All4fysio Hij is te bereiken via [email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
All4fysio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
All4fysio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • All4fysio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
All4fysio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
All4fysio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
All4fysio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. All4fysio gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Informatie over gebruikte diensten van Google
We gebruiken diensten van Google voor het analyseren van het gebruik van onze website en het tonen van advertenties op basis van zoekopdrachten of eerder bezoek aan onze website. Om meer te weten over welke gegevens Google daarbij verwerkt, bezoekt u de pagina met Google's privacybeleid en voorwaarden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Google Analytics
All4Fysio.nl gebruikt Google Analytics om anonieme gegevens over websitegebruik te verzamelen, zoals de duur van een bezoek of de site die u bezocht voordat u op de onze kwam. In Analytics zijn geen gegevens te vinden die persoonlijke identificatie mogelijk maken (zoals namen of IP-adressen). Alle gebruik van Google Analytics past binnen de Google Analytics Gebruiksvoorwaarden.

 

Opt-Out van Google Analytics-cookies
U kunt zich de Google Analytics-cookies blokkeren door het installeren van de opt-out plugin, als u niet wilt dat er anonieme gegevens over uw gebruik van onze website worden verzameld.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Categorie Geplaatst door Id Type Duur Omschrijving
Functional Magento frontend https 1 hour Gebruikt om gebruikerssessies af te handelen. Deze cookie is geassocieerd met Magento en het is noodzakelijk voor de site -functionaliteit.
Functional Magento frontend_cid https 1 hour Essentieel voor de werking van de site. Het helpt om een enkele gebruiker op meerdere pagina's te identificeren tijdens een enkel bezoek aan de website met sessie -ID.
Functional New Relic JSESSIONID https sessie Gebruikt door New Relic om een sessie -ID op te slaan, zodat nieuw relikwie sessietellingen voor een toepassing kan controleren.
Functional 1st party cookie_consent https 3 maanden Gebruikt om cookie-voorkeuren te onthouden.
Functional Hotjar _hj* https sessie Gebruikt voor geanomiseerd vastleggen van sessies en gebruikers t.b.v. Hotjar.
 Analytics Google _ga https 2 years Berekent bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en houdt ook het gebruik van het sitegebruik bij voor het analyseport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.
Analytics Google _gid https 1 day Slaat informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken, terwijl ook een analyseverslag maakt over de prestaties van de website. Sommige van de verzamelde gegevens zijn het aantal bezoekers, hun bron en de pagina's die ze anoniem bezoeken.
Analytics Google _ga_# https 2 years Deze cookie is geïnstalleerd door Google Analytics.
Analytics Google collect pixel sessie Wordt gebruikt om gegevens te senten om een Alytics te googlen en het apparaat van de bezoeker en een Beh Avior. Volgt de bezoeker over Apparaten en marketing-kanalen.
Analytics Analytics _dc_gtm_UA-*  https 1 minuut Houdt het aantal service-verzoeken bij.
Marketing Google Conversion https 3 maanden Gebruikt om belangrijke gebruikersacties te identificeren voor rapportage- en marketing-doeleinden.
Marketing Facebook _fbp https 3 maanden Gebruikt om Facebook-gebruikers te identificeren voor rapportage- en marketing-doeleinden.
Marketing Facebook c_user https sessie Gebruikt om Facebook-gebruikers te identificeren voor rapportage- en marketing-doeleinden.
Marketing Facebook datr https 2 years Gebruikt om Facebook-gebruikers te identificeren voor rapportage- en marketing-doeleinden.
Marketing Facebook locale https 1 week Gebruikt om Facebook-gebruikers te identificeren voor rapportage- en marketing-doeleinden.
Marketing Facebook sb https 2 years Gebruikt om Facebook-gebruikers te identificeren voor rapportage- en marketing-doeleinden.
Marketing Facebook xs https sessie Gebruikt om Facebook-gebruikers te identificeren voor rapportage- en marketing-doeleinden.
Marketing Google DoubleClick DSID https 2 weken Gebruikt om een ingelogde gebruiker op niet-Google-sites te identificeren en gebruikersvoorkeuren met betrekking tot advertentie-personalisatie op te slaan.
Marketing Google DoubleClick IDE https 13 maanden Gebruikt om Google-advertenties te tonen op sites buiten Google

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door All4fysio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

All4fysio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
All4fysio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]